Σύνδεσμοι & Σύλλογοι

Σύνδεσμος Αποδήμων Καλλέπειας

Το 1988, μια ομάδα αποδήμων προχώρησαν στην ίδρυση του Συνδέσμου Αποδήμων Καλλέπειας . Πρωταρχικό τους στόχο έθεσαν την ενίσχυση της προσπάθειας ανάπτυξης της κοινότητας αλλά και τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Αποδήμων.

Τo Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου απαρτίζεται από τα παρακάτω άτομα:

 • Σάββας Πέτρου, Πρόεδρος
 • Μελωδία Σοφοκλέους, Γραμματέας
 • Αντρέας Θεοχάρους, Ταμίας

  Μέλη:

 • Χρίστος Δίπλαρος,
 • Γιώργος Ονισιφόρου,
 • Άριστος Πυργάς

Σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο διοργανώνει το Ετήσιο Φεστιβάλ που πραγματοποιείται κάθε Αύγουστο, καθώς και την Πασχαλινή Εκδήλωση, κάθε Κυριακή του Πάσχα.

Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού (Σ. Κ. Ε) Καλλέπειας 

 

 • Νίκος Σεργίου Σαββίδης, Πρόεδρος
 • Αντρέας Παπαπολυδώρου, Αντιπρόεδρος
 • Έλενα Πέτρου Ευθυμίου, Γραμματέας
 • Πάντω Αγαθοκλέους Τερζή, Ταμίας

  Μέλη:

 • Δημήτρης Χρυσοστόμου,
 • Μιχάλης Αχας,
 • Κυριάκος Κυριάκου


Κυνηγετικός Σύλλογος Καλλέπειας

Το 2007, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Καλλέπειας δημιουργήθηκε από τους κυνηγούς της κοινότητας και έθεσε ως στόχους του: -τη διαφύλαξη χλωρίδας και πανίδας της κοινότητας -την οργάνωση εκστρατειών καταπολέμησης ποντίκας -την επαγρύπνηση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες για πρόληψη των πυρκαγιών -την καλλιέργεια τροφών που χρησιμοποιούνται για τα θηράματα Επίσης, ο Κυνηγετικός Σύλλογος οργανώνει τους Σκοπευτικούς Αγώνες.

Διοικητικό Συμβούλιο:

 • Μιχάλης Πέτρου- Πρόεδρος
 • Αντρέας Αντωνιάδης – Αντιπρόεδρος
 • Ονησίφορος Πέτρου - Γραμματέας
 • Χρίστος Δίπλαρος - Ταμίας
 • Χρίστος Χρυσοστόμου - Μέλος
 • Ανδρέας Κ/νου – Μέλος
 • Βαγγέλης Ευαγγέλου – Μέλος