ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2022


1. Πασχαλινή Εκδήλωση Κυριακή 24 Απριλίου 2022 3:30 μ.μ στην Πλατεία Καλλέπειας

2. Θεατρική Παράσταση << Ωσπολλατε Αρκοντήναμεν>> Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 8:30 μ.μ. υπαίθρια στην Πλατεία Καλλέπειας

3. 48ον Μνημόσυνο Ήρωα Αντρέα Μιχαηλίδη Κυριακή 24 Ιουλίου 2022 στην Εκκλησία Αγίου Γεωργίου Καλλέπειας στις 8:30 π.μ.

4. 29ο Ετήσιο Φεστιβάλ Κυριακή 14 Αυγούστου 2022 στην Πλατεία Καλλέπειας στις 8:00 μ.μ.