Εκδρομή στον Κάτω Πύργο και επίσκεψη στην Παναγία την Γαλόκτιστη (2009)