Μνημόσυνο του ήρωτα του 1974 Ανδρέα Μιχαηλίδη (2009)