Θεατρική παράσταση 13.7.18 - Ο Γιάννης τζαι ο Δεσπότης.